Talentsenter i realfag skuleåret 21/22

Talentsenter i realfag er eit fagleg og sosialt tilbod for elevar med stort læringspotensial, med interesse for realfag. Elevane blir plassert i grupper med jamnaldrande frå andre skular i området. 

For skuleåret 2021/22 har Talentsenter i realfag ved Jærmuseet utvida tilbodet. Totalt 150 elevar frå heile Rogaland deltek dette skuleåret på fire samlingar kvar. Samlingane foregår i skuletida. 

Me har samlingar i nord-fylket på Gamle Slaktehuset Allaktivitetshus for mellomtrinn og ungdomstrinn. Her har me godt samarbeid med HVL-Haugesund. Begge gruppene skal delta på opplegg her.

I sør-fylket er samlingane i hovudsak på Vitenfabrikken og Vitengarden. Her samlar me elevar frå mellomtrinn, ungdomstrinn og vidaregåande skule. Nokre av gruppene i sør vil og ha samling på UiS og dra på eit par bedriftsbesøk.

Les meir om Talentsenter i realfag her.