Sjå Jæren 2016

Innhald:


Elias og Malena si krambu

Otto Laurits Fuglestad


Fra kaffekjeler til bispehatter

Therese Espeland


«Den driftige bonden» og jærsk heltedyrking

Svein Ivar Langhelle


Taren på Jæren – gjødsel og tareoske

Egil Harald Grude


Stolpabu

Hans Torgny Indrebø


Full elektrifisering på Jæren, 1950-2015

Gunnar Nærheim


Spåtakoner og strikkemaskiner

Anne Cecilie Tjersland


I same rommet

Ørjan Zazzera Johansen