Sjå Jæren 2014

Innhald:


Det merkelige hundreåret
Jæren i perioden 1800-1940

Egil Harald Grude


Småpikene på Fladholmen fyr

Atle Skarsten


«Det ska svara seg»
Utstilling i Vitenfabrikken

Målfrid Grimstvedt


Konservering av haleseksjonen
Heinkel 115

Eirik Aarebrot


En frivilling entusisast
Betraktninger rundt et restaureringsprosjekt

Roar Henriksen


Audamotlandsgarden, ein typisk jærgard?

Anne Jorunn Frøyen og Knut G. Austad


Klesvask og vaskemaskiner frå Jæren

Anne Jorunn Frøyen og Ingeborg Nærland Skjærpe