Sjå Jæren 2008

Innhald:


Havlandet

Hans Torgny Indrebø


Strandressursar

Hans Torgny Indrebø


Fiske

Hans Torgny Indrebø


Sjøen som ferdselsveg

Hans Torgny Indrebø


«Den æ kje matlaus som ikkje æ sildalaus!»
– Sild i kosthaldet på Jæren

Ingeborg Nærland Skjærpe


Skipsriss på Grødaland,
Fortidens graffiti?

Arne Emil Christensen


Lensmannsgarden på Varhaug

Eirik J. Varhaug Og Tobias Skretting