Sjå Jæren 2006

Innhald:


Tobias Skretting
(Tobias er 70)

Tor Obrestad


Trallfaminner
– historien om en Jærbedrift

Nils Underhaug


Sola Sanitetsforening

Anne Jorunn Frøyen


Grisen min

Tobias Skretting


Grisen og det jærske jordbruket

Svein Bertil Dybesland


En smak av Jæren…

Bernhard Mellbye


Læra med å gjera
Undervisning og formidling i eit vitensenter

Knut G Austad


Årsrapport for Jærmuseet 2005