Sats på vitensentra

Foreningen Norske vitensentre har i dag sett i gang ein kampanje for å få ei aukt satsing på vitensenter.

science circus show

Kampanja er retta mot regjering,stortingspolitikarar og andre beslutningstakarar og skal visa kva arbeid vitensentra gjer.

Vil du vite kva arbeid vitensentra gjer, kan du lesa meir om det i denne brosjyra.