Rabatt på andre vitensentre

Rundt om i Norge er det totalt ti regionale vitensentre, frå Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Alle inspirerer barn og unge til interesse for naturfag, matematikk og teknologi. Gjennom leikande læring i interaktive utstillingar, skuleprogram, eksperiment, verkstader, vitenshow og enda fleire aktivitetar, engasjerer vitensentra både barn og vaksne. I sommar har me eit spesialtilbod til deg med årskort.

Rabatt på inngangsbillett

Har du Jærmuseet sitt årskort og skal på ferie i Norge? Jærmuseet er eit av ti regionale vitensentre som er spredt over heile landet. Med årskortet får du i sommar rabatt på inngang ved dei andre vitensentra. Vitensentra du kan besøka er: