Potetsetting med hand- heste- og traktorutstyr

I 1991 inviterte museet og dei lokale 4H-klubbane i Hå til aktivitetsdag der me viste korleis ein sette poteter med hand-, hest- og traktorreiskap. Aktivitetane blei videofilma og er såleis også ein del av museet sitt dokumentasjonsarbeid.Her kan du sjå eit glimt frå dagen.