Lyd på flyttefot

Rogalands kulturhistoriske lydopptak digitaliseres og er nå på vei nordover.

31. januar ble alle de kulturhistoriske lydopptakene fra museene i Rogaland hentet for transport til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Etter ett års samarbeid mellom Museumstjenestene i Rogaland og Dalane folkemuseum, Haugalandmuseet, Jærmuseet, Museum Stavanger, Norsk Oljemuseum og Ryfylkemuseet kunne vi endelig flytte 19 kasser over på lasteplanet til transportfirmaet som skal frakte opptakene til Mo i Rana. Lydopptakene skal fraktes i et klimaregulert lasteplan til Oslo, før de settes på tog til Mo i Rana, og kjøres videre til Nasjonalbiblioteket.

Digitaliseringsløft for den norske kulturarven

Bakgrunnen er et storstilt digitaliseringsløft for den norske kulturarven, som skal utføres ved Nasjonalbiblioteket de neste tiårene. Nasjonalbiblioteket har spesialkompetanse og en unik utstyrspark for å digitalisere de fleste formater med bærere av lyd og levende bilde, og det trengs når de skal digitalisere lyden fra Rogaland. Fra museene kommer unike lydopptak gjort på sylinderformede voksruller i 1902, grammofonplater laget av skjellakk, magnetbånd, kassetter og digitale lagringsenheter som minidisc og DAT-kassetter.

Lydopptakene kan inneholde lokal musikk, intervjuer, opptak fra lokale begivenheter og radioprogrammer. For Jærmuseet sin del, er det en del magnetbånd etter Øglænd, og ellers kassetter med egne opptak til dokumentasjonsprosjekter. Det er knyttet stor spenning til innholdet på mange av lydbærerne. Når museene får digitale filer tilbake starter jobben med å tilgjengeliggjøre opptakene. Her venter mange spennende lytteropplevelser!

Mer informasjon?

Kontakt fotoarkivar for museene i Rogaland, Madli Hjermann, mah@haugalandmuseet.no, mobil 909 81 024

Om Nasjonalbibliotekets oppdrag

Om den historiske utviklingen av lydopptak