Kulturhistoriske hus

Dei bygningane som ligg i tilknyting til ei av avdelingane våre, har stort sett same opningstider som den aktuelle avdelinga.
Dei mindre bygningane har ikkje faste opningstider.

Randaberg kommune: 

 • Tungenes fyr – fem fyrbygningar
 • Vistnestunet – tre gardsbygningar

Sandnes kommune: 

 • Krossens havremølle
 • Thranegarden på Austrått – bustadhus og løe
 • Vagle – snikkarverkstad

Gjesdal kommune:  

 • Limagarden – sju gardshus i tunet
 • Gjesdal ljåfabrikk – ein fabrikkbygning
 • Indre Lima – smie med bakaromn

Klepp kommune: 

 • Haugabakka – skulehus og folgehus

 

Hå kommune: 

 • Grødaland – fem gardsbygningar
 • Kvia 4H-gard – fire gardsbygningar
 • Audemotland – fire gardsbygningar
 • Motland – smie

I tillegg, har Jærmuseet ansvaret for fleire kvernhus og tørker i Sandnes, Gjesdal og Hå.

Ta kontakt med museet om du ønskjer nærare opplysningar.