Jærmuseet på Daguerreobase

JÆHÅ2616.jpgJærmuseet er med i det europeiske prosjektet for registrering av daguerreotypier Daguerreobase. Gjennom prosjektet samles informasjon om de europeiske daguerreotypiene i en felles database. De registrerte dataene blir søkbare på prosjektets hjemmeside på Europeana, den europeiske kulturdatabasen.

Daguerreotypier er den eldste formen for fotografi. disse er oppkalt etter sin oppfinner, franskmannen Louis Daguerre (1787-1851). teknikken ble oppfunnet i 1839 og var i bruk fram til 1860-tallet. Det som er spesielt med daguerreotypiene er at disse er unike, det vil si at det ikke var mulig å lage flere eksemplarer av et bilde.

Jærmuseet har to daguerreotypier i sine samlinger. Disse er nå registrert i Daguerreobase og er søkbare der.

Daguerreotypiene i våre samlinger kommer fra Hå bygdemuseum, som nå er en del av Jærmuseet. De viser personer som hadde tilknytning til Grødaland: Johanna Taletta Paulsdatter Grødeland og Lars Henriksen Meling.

Johanna Taletta Paulsdatter Grødeland ble født i 1834 og var datter av Paul Tjærandson Reime og Berta Jensdatter. Paul og Berta kjøpte gården Grødaland i 1831. Johanna Taletta giftet seg 11.10.1858 med toppoppsynsmannen Lars Henriksen Meling og flyttet til Stavanger. På baksiden av fotografiene står datoen til bryllupet. Kan bildet være tatt på selve bryllupsdagen?

Vi vet ikke sikkert hvordan Daguerreotypiene kom til Grødaland. En mulighet er at Johanna Taletta Grødeland og Lars Henriksen Meling ga bildene til Johanna Taletta sine foreldre som en gave og disse forble på gården fram til den ble museum. En annen mulighet er at bildene ble gitt til Rogaland Folkemuseum, som var forgjengeren til Hå bygdemuseum, fordi det var på Grødaland museet holdt til og personene hadde tilknytning til gården. Sikkert er derimit det at bildene er noen av de eldste fotografiene Jærmuseet har i sine samlinger.