Jærmuseet med nytt undervisningsprogram til ungdomstrinnet

Et nytt gratis undervisningsprogram med navnet Kodekraft skal sikre at elever fra hele Rogaland lærer om teknologi og programmering før de begynner på videregående skole. – Vi ønsker å skape økt realfagsglede blant ungdom gjennom praktisk programmering, sier Magne Hognestad fra Jærmuseet.

– Med Kodekraft tilbyr vi skolene i hele Rogaland en unik undervisningspakke som er spesielt utviklet med hensyn til læreplanene for 10-trinn, både med koding og energikilder som tematikk. Vi har allerede fått flere positive tilbakemeldinger fra skoler som har testet tilbudet og håper enda flere vil melde seg på, sier Magne Hognestad fra Jærmuseet. 

Kodekraft er et nasjonalt undervisningsprogram utviklet av ti regionale vitensentre og Equinor sitt talentutviklingsprogram Morgendagens Helter. Hensikten er å skape grunnleggende programmeringsforståelse og realfagsglede blant tiendeklassinger.

Utvikler digitalt energispill

Undervisningsprogrammet gjennomføres som en dobbelttime på skolen, etterfulgt av individuelle oppgaver på skolen eller hjemme. Sammen med en vitensenterformidler skal elevene programmere et spill hvor handlingen er tett knyttet til dagens energiutfordringer.

– Kodekraft er en inspirerende og kreativ programmeringspakke som lar ungdom utfolde seg i teknologiens univers gjennom praktisk programmering. Ved å tilby elever praktisk læring innen realfag håper vi at flere elever fra Rogaland og resten av landet ser hvor gøy realfag kan være, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef for Equinor Morgendagens Helter.

Avgjørende kunnskap

Programmering er et nytt element i flere fag, og vil for kommende arbeidsgenerasjoner være viktig kunnskap å tilegne seg. Likevel er det mange ungdommer som ikke kjenner til programmering før på videregående.

– Kunnskap om programmering og koding er avgjørende for morgendagens arbeidsplasser, og vi ser en økt tendens av programmering i ulike skolefag. Derfor er det viktig at flere lærer seg grunnleggende programmering, sier Geir Endregard, direktør på INSPIRIA science center i Sarpsborg og prosjektleder for Kodekraft.


Kodekraft krever verken forkunnskaper eller spesialutstyr. Elevene følger undervisningen via PC eller nettbrett.

Fakta om Kodekraft – et samarbeid mellom vitensentre og Equinor:
– Kodekraft er et undervisningsprogram for 10-trinn som bidrar til elevenes kompetanse innen programmering og energi, koblet til både eksisterende og ny læreplan.
– Programmet er utviklet av ti regionale vitensentre og er et samarbeid med Equinor sitt talentutviklingsprogram Morgendagens Helter hvor selskapet støtter unge talenter innen realfag, idrett og kultur.
– Undervisningens hoveddel varer i 90 minutter og legger opp til at elevene i stor grad arbeider praktisk med programmering.
– Programmet krever verken forkunnskaper eller spesialutstyr.
– Elevene følger undervisningen via PC eller nettbrett.

Les mer på www.kodekraft.no.

Om Jærmuseet:

Jærmuseet er regionmuseum for kommunene Randaberg, Sola, Klepp, Time, Hå, Gjesdal og Sandnes, og regionalt vitensenter for Sørvestlandet. Vitensenteret i Jærmuseet består av to lokaliteter – Vitengarden på Nærbø og Vitenfabrikken i Sandnes. I tillegg har Jærmuseet Science Circus, et «vitensenter på hjul» som besøker skoler i hele Rogaland med et formidlingstilbud som skal skape interesse for realfag, matematikk og teknologi.

Om Equinor Morgendagens Helter:

Equinor jobber tett med flere av landets vitensentre gjennom sitt talentutviklingsprogram Morgendagens Helter. Her står satsing på realfag står sentralt. Morgendagens Helter handler om å løfte frem mennesker med evne og vilje til å tenke annerledes, og med kompetanse og utholdenhet til å jobbe hardt for å oppnå enestående resultater.  

Kontaktperson:

Magne Hognestad, telefon 952 94 536 / magne.hognestad@jaermuseet.no


Jørn Haver går inn i skjermen mens han forklarer korleis elevane skal programmera energispelet.
Koss bestille Kodekraft?

Er du lærer og vil bestille Kodekraft til dine elever?