Jærmuseet får talentsenter i realfag

Utdanningsdirektoratet har tildelt Jærmuseet 1,3 mill. for hausten 2020, til oppstart og utvikling av talentsenter for realfag for Rogaland.

Dette er ei stor anerkjenning av det arbeidet Jærmuseet, gjennom mange år, har lagt ned for å auka kompetansen og motivasjonen for realfag mellom elevar i Rogaland. Frå før er det fire slike talentsenter – ved Teknisk museum/Oslo vitensenter, Vilvite i Bergen, Vitensenteret i Trondheim og Nordnorsk vitensenter i Tromsø.

 

Målgruppa for talentsentera er elevar med stort læringspotensial.

Talentsentera skal bidra til å auka desse elevane si læring og motivasjon i matematikk, naturfag og teknologi, slik at dei opplever muligheiter til å utvikla seg fagleg. Vidare skal ein medverka til at elevane dannar nettverk med andre elevar med stort læringspotensial.

 

Talentsentera skal i første omgang vera eit tilbod til elevar på 7. til 10. trinn i grunnskulen, og elevar som går dei to første åra i vidaregåande opplæring. Målgruppa er både elever som presterer på høgt nivå, og elevar som har potensial for å prestera på høgt nivå.

 

For meir informasjon om talentsenter, sjå

https://www.vitensenter.no/talentsenter-i-realfag/

 

Kontaktperson, Jærmuseet:

Direktør Målfrid Snørteland, telefon 913 90 361 / msn@jaermuseet.no