«Jæren rundt» på Jærmuseet

Denne veka har filmkruet i Jærbladet vore på Grødaland og i Knudaheio for å filma sketsjar.

VertToreTilp

På bildet over ser du omvisar Arne Undheim frå Litle-Undheim, spelt av komikar Tore Kåstad. Han var på Knudaheio for å læra ein skuleklasse litt om Arne Garborg. Dei fekk høyra om den gongen diktaren var «ringe i reiå» (vondt i magen), kva han likte å eta til middag og om A-ha sine hits er bygt på gamle Garborg-tekstar.

Serien «Jæren rundt 2» blir sendt på www.jbl.no til hausten. Jærbladet var til stades og filma filminnspelinga, sjå snutten her

JaerenRundtFireBileteDokTilpTekst

Les meir om Knudaheio og Grødaland