Fotosamling JÆF004 – Kverneland ASA

JF004.9380.jpg
Eksport av plogar med skip på veg ut frå Vågen i Stavanger.
Kjell Time er fotograf en bak dei fleste bileta. Han var tilsett som fotograf hos Kverneland frå sist på 1950-tallet til 1997.  Bedrifta laga presentasjonsbrosjyrar og katalogar samt ga ut bedriftsbladet «Ambolten» med fleire nummer i året. Kjell Time leverte store delar av dette fotomaterialet.

Museet har også reklamefilmar frå Kverneland.

På Digitalt museum kan du søka etter fleire foto frå denne samlinga. Søk her.