Flyplasstroppen på Sola

Den stående stridsvognavdelingen på Jæren under den kalde krigen

Ved årsslutt 2013 initierte Jærmuseet ved konservator NMF Sondre B. Hvam et dokumentasjons- og forskingsprosjekt som tok sikte på å dokumentere og formidle den lokale stridsvognhistorien på Jæren i etterkant av andre verdenskrig. Gjennom de neste to årene ble veteraner fra flyplasstroppen intervjuet, Riksarkivets arkivmateriale etter avdelingen ble undersøkt og eksisterende sekundærlitteratur ble hentet inn. For at dette skulle bli noe mer enn et innsamlings- og dokumentasjonsprosjekt, til bruk på et senere tidspunkt, var det selvsagt nødvendig å systematisere, ordne og bearbeide materialet til en sammenhengende fremstilling, med sikte på å publisere det i form av en artikkel. At informasjon blir systematisert, bearbeidet og publisert i form av en artikkel, eller bok, er dog ikke ensbetydende med at det faller inn under betegnelsen forskingsarbeid. For at arbeidet skulle innfri de forholdsvis strenge kravene som stilles for å gå under betegnelsen forskingsarbeid, var det nødvendig å sette den lokale stridsvognaktiviteten inn i et større perspektiv. Blikket måtte løftes opp. Stridsvognaktiviteten på Jæren måtte undersøkes i lys av eksisterende forsking. Dersom artikkelen ikke ble knyttet sammen med eksisterende forsking ville ikke artikkelen bli godkjent som et forskingsarbeid. Dette ble en utfordring ettersom det ikke er noen overdrivelse å påstå at stridsvognhistorie har fått liten oppmerksomhet innenfor den norske historieforskingen. Løsningen på problematikken ble å undersøke aktiviteten til den stående flyplasstroppen, og den mobiliseringslagrede stridsvogneskadronen, på Jæren, i kontekst av den kalde krigen.

Forsking er med andre ord en lang prosess. Stort sett går det år fra et prosjekt blir iverksatt til de første håndfaste resultatene av det foreligger. I så måte er forskingsprosjektet om stridsvognaktiviteten på Jæren intet unntak. Tre og et halvt år etter prosjektstart kan vi omsider vise til det første håndfaste resultatet i form av artikkelen «De lette stridsvognene på Jæren – I skyggen av den kalde krigen». Artikkelen som er publisert i Norsk Museumstidsskrift kan lastes ned kostnadsfritt fra Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform.