Opningstider i Varden

Sjøredningsmuseet i Varden har ein aktivitetssundag kvart år.

Det er ingen faste opningstider utanom denne.

 

Billettprisar:
Barn og ungdom t.o.m. 18 år: gratis
Vaksne: kr 30