Sjøredningsmuseet i Varden har ein aktivitetssundag kvart år. I 2016 var det den 12. juni.

Det er ingen faste opningstider utanom denne.

Men besøk og omvising kan avtalast med Ingeborg Nærland Skjærpe
epost: ins@jaermuseet.no
tlf: 95743682

Omvisning kostar vanleg billettpris, pluss eit tillegg:
Måndag til fredag kl. 8 – 15 (arbeidstid) kr 300 per time
Etter kl. 15 på kvardagar + laurdag og sundag kr 500 per time

Tillegget er uavhengig av kor mange besøkjande de er.

Billettprisar:
Barn og ungdom t.o.m. 18 år: gratis
Vaksne: kr 30