Adresse:
Varden (inne på området til Ogna camping)
4364 Sirevåg

E-post: varden@jaermuseet.no
Telefon: (+47) 47 77 60 20