Super:bit

super:bit skal inspirere: Elever skal få kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkemåte og programmering. Lærere skal få innsikt, evne og vilje til å undervise i programmering.

Micro:bit og bit:bot.

super:bit er utviklet av de regionale vitensentrene i Norge og er en del av regjeringens Teknologiske skolesekk.

Klassen besøker et av vitensentrene, eller får besøk hvor det settes av to timer til opplæring i programmering av Micro: bit og kjøring med bit:bot.

Utstyret som trengs leveres til elever på 6. trinn i løpet av skoleårene 2019/20 og 2020/21.

Hensikten med undervisningsdelen er å gi lærerne et solid støtteverktøy slik at de siden kan jobbe videre med med sine elever.

Høres dette spennende ut ? Ta kontakt