Ein strålande time

Leik med lys og stråling

Tilpassa læreplanen 2.- 4. trinn

Anbefalt tid: 45 min

Elevane får eksperimentera med ulike typar elektromagnetisk stråling. Infraraud stråling, dei forskjellige fargane i synleg lys, UV-stråling m.m. er tema me er innom. Dei får og laga sine eigne UV-armband som dei kan bruka til å sjå når det er på tide å ta på meir solkrem.

Dette opplegget kan fint kjørast i eit vanleg klasserom utan noko ekstra utstyr.

 

Frå fagfornyinga:  

Naturfag: 

Etter 7.trinn: 

  • utforske faseoverganger og kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem 

 

Etter 4.trinn: 

  • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon
     

Etter 2.trinn: 

  • utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og sortere etter egenskaper 

Send førespurnad