Ein strålande time

Leik med lys og stråling

Tilpassa læreplanen 2.- 4. trinn

Anbefalt tid: 45 min

Elevane får eksperimentera med ulike typar elektromagnetisk stråling. Infraraud stråling, dei forskjellige fargane i synleg lys, UV-stråling m.m. er tema me er innom. Dei får og laga sine eigne UV-armband som dei kan bruka til å sjå når det er på tide å ta på meir solkrem.

Dette opplegget kan fint kjørast i eit vanleg klasserom utan noko ekstra utstyr.

 

Frå fagfornyinga:  

Naturfag: 

Etter 7.trinn: 

  • utforske faseovergangar og kjemiske reaksjonar og beskrive kva som kjenneteiknar dei

Etter 4.trinn: 

  • designe og lage eit produkt basert på ein kravspesifikasjon

Etter 2.trinn: 

  • utforske og beskrive observerbare eigenskapar til ulike objekt, materiale og stoff og sortere etter eigenskapar

Send førespurnad