Ein magisk naturfagstime

Passar for: 1. trinn t.o.m. VGS

Anbefalt tid: 45 minutt

I dette opplegget har me laga ein «beste av det beste» kombinasjon av tinga me gjer i Science Circus.  Det har me komprimert ned til ein minneverdig, magisk naturfagstime. Me tar med oss utstyr me elles bare bruker på show til klasserommet og kombinerer det med kjekke aktivitetar. Har de spesielle ønsker til tema så gje lyd, viss ikkje så velger me noko av det me syne er gildt og som passer til årstrinnet dykkar.

Send førespurnad