Dei 10 symbola som endra verda (matematikk)

Kvifor bruker me dei 10 siffera. Kva brukte dei før?

Tilpassa læreplanen 1.-4. trinn

Anbefalt tid: 45 minutt.

 

I dette undervisningsopplegget vil me ha elevane til å undrast over kor tala våre kjem frå. Kva måtte dei gjere før i tida for å rekne med store tal?

Me snakker om, og reknar med tiarvenner, tjuarvenner, femtivenner og heilt opp til hundrevenner!

Når timen er slutt har elevane gjort fleire hundre hovudrekneoperasjonar, kanskje heilt utan å vera klar over det.

Opplegget kan fint gjennomførast i eit heilt vanleg klasserom.

Send førespurnad