Bygg ein laserkommunikator

Send musikk via laserlys!

Tilpassa læreplanen 8.-10. trinn.

Anbefalt tid: 90 minutt.

Elevane lodder ein elektrisk krets som kan senda lyd trådlaust frå til dømes ei mobiltelefon ved å modellera lyset i ei laserstråle. Dei bygger og ein mottakar med deler henta frå ei hagelampe med solcellepanel.

Me har med oss alt utstyret elevane treng til å lodda, inkludert loddestasjonar og komponentar. Til å gjennomføra opplegget treng me eit klasserom (eller anna rom) med fleire straumuttak. Har de eit rom med kontaktar på pultane (t.d. ein naturfagsal) så går jobben vår raskare, men me klarer oss og med eit klasserom med minst 3-4 stikkontaktar, og gjerne god ventilasjon.

 

Frå fagfornyinga: 

Naturfag 

Etter 10.trinn 

  • utforskeforstå og lage teknologiske systemer som består av en sender og en mottaker 
  • bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomener  

 

Etter 7.trinn 

  • utforskelage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen 
  • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer 

 

Send førespurnad