Bygg ein laserkommunikator

Tilpassa læreplanen 8.-10. trinn.

Anbefalt tid: 90 minutt.

Elevane lodder ein elektrisk krets som kan senda lyd trådlaust frå til dømes ei mobiltelefon ved å modellera lyset i ei laserstråle. Dei bygger og ein mottakar med deler henta frå ei hagelampe med solcellepanel.

Me har med oss alt utstyret elevane treng til å lodda, inkludert loddestasjonar og komponentar. Til å gjennomføra opplegget treng me eit klasserom (eller anna rom) med fleire straumuttak. Har de eit rom med kontaktar på pultane (t.d. ein naturfagsal) så går jobben vår raskare, men me klarer oss og med eit klasserom med minst 3-4 stikkontaktar, og gjerne god ventilasjon.

Send førespurnad