Bygg di eiga LED-lommelykt

Anbefalt tid: 90 minutt.

Elevane får laga innmaten til ei LED-lommelykt med 4 LED og vendebryter. Dei lodder kretsen og får ho til å virke. Det elevane lager er innmaten til ei lommelykt. Dei kan sjølv finne eit egna hylster til å bygge resten av lykta.
Me har med oss alt utstyret elevane treng til å lodda, inkludert loddestasjonar og komponentar. Til å gjennomføra opplegget treng me eit klasserom (eller anna rom) med fleire straumuttak. Har de eit rom med kontaktar på pultane (t.d. ein naturfagsal) så går jobben vår raskare, men me klarer oss og med eit klasserom med minst 3-4 stikkontaktar, og gjerne god ventilasjon.

 

Frå fagfornyinga: 

 Naturfag 

Etter 10.trinn 

  • utforskeforstå og lage teknologiske systemer som består av en sender og en mottaker 
  • bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomener  

 

Etter 7.trinn 

  • utforskelage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen 
  • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer 

Send førespurnad