Bygg di eiga LED-lommelykt

Anbefalt tid: 90 minutt.

Elevane får laga innmaten til ei LED-lommelykt med 4 LED og vendebryter. Dei lodder kretsen og får ho til å virke. Det elevane lager er innmaten til ei lommelykt. Dei kan sjølv finne eit egna hylster til å bygge resten av lykta.
Me har med oss alt utstyret elevane treng til å lodda, inkludert loddestasjonar og komponentar. Til å gjennomføra opplegget treng me eit klasserom (eller anna rom) med fleire straumuttak. Har de eit rom med kontaktar på pultane (t.d. ein naturfagsal) så går jobben vår raskare, men me klarer oss og med eit klasserom med minst 3-4 stikkontaktar, og gjerne god ventilasjon.

 

Frå fagfornyinga: 

 Naturfag 

Etter 10.trinn 

  • utforskeforstå og lage teknologiske system som består av ein sendar og ein mottakar
  • bruke programmering til å utforske naturfaglege fenomen
Etter 7.trinn 
  • utforske, lage og programmere teknologiske system som består av delar som verkar saman
  • reflektere over korleis teknologi kan løyse utfordringar, skape moglegheiter og føre til nye dilemma

Send førespurnad