Westland Bell 47G

Westland Bell 47G er et britiskbygd helikopter fra siste halvdel av 1940-tallet. Helikopteret som har en lengde på 8,3 meter og toppfart på 228km/t ble opprinnelig utviklet av amerikanske Bell Helicopters. Det lette helikoptret med én motor og to rotorblader fløy første gang 8. desember 1945. I 1946 ble helikoptret verdens første helikopter med sivil typegodkjenning for kommersielt bruk i USA. Grunnet sin store robusthet og minimale krav til landingsforhold ble helikoptret en stor suksess. Ulike varianter av Bell 47 var i produksjon i hele 30 år. Maskinene så utstrakt bruk både i militær- og sivilsammenheng. Bell 47 er kanskje mest kjent gjennom sin rolle som ambulansehelikopter i Koreakrigen på starten av 1950-tallet.

Norsk bruk
Fra sin spede begynnelse under andre verdens krig skulle det ikke ta lang tid før helikoptrene for alvor gjorde seg gjeldene, både sivilt og militært. På ettersommeren 1952 var tiden inn for Norges første helikopterbestilling, seks Bell 47 fra USA. Snart ble det bestilt ytterligere tre maskiner, hvor én var reservemaskin. Forsvaret opererte med dette to Bell 47 fra Sola, Gardermoen, Ørland og Bodø. I norsk tjeneste var helikoptrenes primæroppgave redningstjeneste ved de ulike flystasjonene. I 1967 ble helikoptertjenesten reorganisert og perioden med Bell 47 var slutt for Solas del. I 1971 hadde tiden for lengst løpt fra Bell 47, og typen ble utfaset det norske luftforsvaret.

Museets helikopter
Forsvaret var langt fra alene om å bruke Bell 47 her i Norge. Også en rekke kommersielle aktører tok typen i bruk, blant dem finner vi Helikopterservice med base på Forus. Det er nettopp et helikopter fra Helikopterservice vi har representert i museets utstilling. Innledningsvis ble helikoptret brukt av det jamenneske forsvaret. Her deltok det blant annet i kamphandlinger mot opprørsstyrker i Nord-Yemen. Siden ble helikoptret solgt til Sverige og brukt kommersielt frem til 1982. På det som skulle bli helikopterets siste tur fikk det motorhavari med det resultat at det styrtet i sjøen. Én person omkom ved drukning. De to andre ombord kom fra hendelsen med lettere skader. I 1995 kjøpte Helikopterservice maskinen fra Sverige og gav den til museet. Maskinen ble deretter restaurert tilbake til en av Helikopterservice sine Bell 47.

Fotosamlingen til Flyhistorisk Museum Sola, Jærmuseet
Fotosamlingen til Flyhistorisk Museum Sola, Jærmuseet