Vårvask på Flymuseet

Avdeling for levende histories årlige vasketurne er et sikkert vårtegn i Jærmuseet.

Gjennom de siste årene har det vært et sikkert vårtegn å se de tallrike og mangfoldige ansatte i Jærmuseets avdeling for Levande historie samle støvsugere, vaskekoster, mopper og annet vaskeutstyr for å begi seg ut på vårens store vasketurne. Gjennom den omkring tre uker lange turneen er avdelingen innom Vistnestunet, Limagarden, Grødaland, Haugabakka, Krigsmuseet og Flymuseet. Etter én til tre dagers arbeid ved det enkelte museum kan man med rette si stedet nesten ikke er til å kjenne igjen da vasketurneen forlater museet.

Av de seks turnelokasjonene kan man trygt si Flymuseet med sine 32 utstilte fly, bortimot to dusin flymotorer og 3000 kvadratmeter utstillingsareal er det mest omfangsrike stoppestedet på vasketurneen. Foruten utstillingen har museet dessuten en kafeteria med bordplass til 50 gjester som skriker etter en skikkelig vaske- og ryddeaksjon før vi åpner dørene for sesongen. Så må man jo heller ikke glemme museumsbutikken som tidvis får den yngre generasjon til å miste bakkekontakten i det de oppdager mange hyllemeter med lekefly!