Vårdugnad på Flymuseet

Ved vårens ankomst våkner en rekke av Jærmuseets avdelinger til nytt liv etter en forholdsvis stille periode i vinterdvale. Flyhistorisk Museum Sola er intet unntak.

Lørdag 6. april summet museet atter en gang av liv. Et tjuetalls av ildsjelene i museets venneforening hadde satt av denne strålende lørdagen til dugnadsjobbing i museet. Gjennom hele dagen var museets medlemmer å finne høyt, lavt, over, oppå, under og mellom de godt over 30 flyene, de utallige motorene og montrene du finner i museets utstilling. Fly ble pusset og tørrmoppet, glass ble rengjort og skilt og andre effekter fikk en tiltrengt støvtørk. Med dette, er museet et stort skritt nærmere årets sesongåpning søndag 5. mai.

Mockupcockpiten av en F-84 Thunderjet blir her forvist til et av museets lagre for å gjøre plass til den kommende Heinkel He 115-utstillingen museet i skrivende stund har under utarbeiding.

Det meste vedrørende Flyhistorisk Museum Sola er av det høytflygende slaget, inkludert vårdugnaden!