Torfinn Utne

Jagerflyger på 1960- og 1970-tallet

Torfinn Utne ble født i 1942 og vokste opp i Hardanger. Etter at han ble ferdig med Gymnaset i Øystese ble han kalt inn til militærtjeneste i marinen. Sensommeren 1963 møtte han opp på KNM Harald Haarfagre. Etter rekruttperioden startet han på befalsutdanning og ble utskreven kvartermester. Etter at plikttjenesten var fullført var han innstilt på å fortsette i marinen. På denne tiden søkte Torfinn også på Flyskolen hvor han ble kalt inn til opptaksprøver.

Han kom igjennom nåløyet og ble sendt til videre tester og uttaksflygning på Værnes. Etter å ha kommet seg gjennom dette nåløyet også reiste han til Canada i siste halvdel av juli 1965. Noen uker senere startet han på den praktiske flyopplæringen på Moose Jaw. Her fløy han CL-41 Tutor under den elementære delen av treningen og den canadiskproduserte versjonen av T-33 under den viderekommende delen av flygerutdannelsen. Etter 14 måneder i Canada kom han hjem som jagerflyger høsten 1966.

Etter hjemkomsten til Norge var han gjennom det normale programmet med T-33 på 718 skvadron før han ble beordret til 332 skvadron som fløy F-5 Freedom Fighter på Rygge. Ettersom han ikke trivdes så godt i 332 skvadron, søkte han seg til 718 skvadron da de etterlyste nye instruktører på F-5 som de akkurat hadde erstattet T-33 med. Torfinn fikk jobben og ble værende ved 718 skvadron på Sola frem til han gikk over til sivil flygning i januar 1973.

Torfinn Utne ble intervjuet av Sondre B. Hvam (konservator nmf og ph.d-student ansatt i Jærmuseet) 16. januar 2020.