Torbjørn Berg-Hagen

Flymekaniker fra 1940-tallet til 1980-tallet

Torbjørn ble født 18. august 1927 i fiskeværet Berlevåg langs nordkysten av Varangerhalvøya i Finnmark. Etter å ha fullfør møbelsnekkerlinjen på yrkesskolen møtte han til rekruttskole på Bardufoss 1. september 1947. Etter to måneders rekruttskole ble han sendt til Skattøra sjøflystasjon hvor han ble satt til å lede flystasjonenes snekkerverksted. Etter fullført førstegangstjeneste gikk veien videre til Luftforsvarets Tekniske Befalsskole. Etter fullført utdanning gikk veien atter en gang tilbake til Bardufoss før han ble beordret til Flyskolen som lå på Gardermoen. Sommeren 1949 flyttet han sammen med Flyskolen til lille Rygge. Veien gikk raskt videre til Sola hvor an ankom sammen med Flyskolen like utpå nyåret 1950. Deretter skulle Sola bli Torbjørns hjem frem til den dag i dag.

På Sola opplevde Torbjørn mye gjennom et langt liv i Luftforsvarets tjeneste. Han ble utdannet som crew chief på F-84G Thunderjet på starten av 1950-tallet. Han ble deretter satt til å lede hydraulikkverkstedet i tilknytning til flystasjonen, før han på starten av 1960-tallet ble plassert i verkstedhangaren til 330 skvadron som var satt opp med SA-16 Albatross i Sola Sjø. Torbjørn fikk tilleggsutdanning som flymaskinist og fikk sin andel operative tokt i Barentshavet gjennom de neste årene. 30. september 1968 ble han beordret som crew chief på 718 skvadron som akkurat hadde tatt F-5 Freedom Fighter i bruk. Deretter gikk veien raskt videre til jobben som flyteknisk leder, motor på Sola Flystasjon underordnet avdelingen for besøkende fly. Deretter fulgte en rekke andre jobber på flystasjonen. 1. juli 1985 pensjonerte han seg etter 38 års tjeneste. Hans siste jobb var vikarierende lagersjef på materiellskvadronen.