Tor Honningsvåg

Flyger på maritimt patruljefly og jagerfly på 1970- og 1980-tallet

Tor Honningsvåg ble født i Tønsberg i 1953. Oppveksten hans ble preget av hyppige flyttinger ettersom faren hans Karl-Fredrik Honningsvåg, var jagerflyger og yrkesoffiser. I løpet av barndommen bodde Tor på Gardermoen i flere omganger, på Rygge, på Ørland, på Sola og i USA. Han bestemte seg likevel for at han ønsket på bli flyger i så ung alder, at han i dag ikke husker når. Han påpeker at moren selvsagt hevdet han var miljøskadd.  Hun var heller ikke spesielt glad for at eldstemann i søskenflokken ønsket å følge farens yrkesvalg. Etter at faren hadde lagt den operative flygningen på hylla og trådd inn i stabsjobber, hadde hun sett for seg at hun nå hadde kommet seg gjennom perioden hvor hun måtte gå å være engstelig for mannen som var ute å fløy, som ikke var rent lite risikabelt på denne tiden. Nå fikk hun i stedet en sønn å bekymre seg for, selv om ulykkesstatistikken var en helt annen når sønnen begynte på Flyskolen enn det hadde vært på 1950-tallet.

Tor begynte på Flyskolen rett etter at han var ferdig på gymnaset i 1972. Etter opptaksprøvene på Rygge ble han sendt videre til Værnes hvor han gikk gjennom en fem ukers rekruttperiode etterfulgt av flyperioden som varte rundt åtte til ti uker. Deretter var turen kommet til et forkortet befalskurs før han og de andre flyskolelevene måtte vente på ledige plasser i USA. Etter en periode på opsen på Gardermoen, ble Tor og tre andre elever sendt  til USA. Etter å ha vært i Texas noen uker for språkkurs og noen turer i T-41, en flytype som egentlig var en Cessna 172 malt i militære farger, gikk veien videre til Williams Air Force Base i Arizona. Her fløy Tor først jettreningsflyet T-37 Tweet etterfulgt av T-38 Talon. I desember 1974 fikk han vingen.

Etter hjemkomsten til Norge fikk de nyutdannede flygerne høre at to av dem skulle fly Hercules på 335 skvadron og to Orion på 333 skvadron. Hvem som skulle hvor ble avgjort med loddtrekning. Tor endte opp med Orion på 333 skvadron. Det innebar at han etter kun et par uker på Andøya ble sendt tilbake til USA for å videre utdannes til maritim patruljeflyflyger. Etter tre til fire nye måneder i USA, var han tilbake på Andøya hvor han begynte overføringen til operativ status.

Selv om tjenesten på Orion var givende og svært operativ, hadde han mest lyst til å fly jagerfly, og bestemte seg ganske fort for at han skulle ta Luftkrigsskolen sa kjapt som mulig for deretter å søke seg til en jagerflyskvadron. Han kom inn på Luftkrigsskolen i 1976 og ble uteksaminert sommeren 1979 etter tre år. Han ble deretter beordret til 334 skvadron i Bodø for å fly CF-104 Starfighter. Ettersom han var krigsskoleutdannet, avanserte han raskt til kaptein og vingsjef.

Etter to år ved 334 skvadron søkte han seg til instruktørjobb på den nyopprettede Euro NATO Joint Jet Pilot Training på Sheppard Air Force Base i Texas. Dette var en nyopprettet flyskole som de fleste NATO-landene akkurat hadde gått sammen for å etablere. Fremfor å spre flyskoleelver fra de europeiske NATO-landene rundt omkring på tilfeldige amerikanske flyskoler i USA etter tilgjengelige skoleplasser, hadde det blitt bestemt at de europeiske NATO-landene skulle gå sammen for å etablere en felles treningsbase i USA hvor alle fremtidige jagerflygere i NATO skulle få sin utdanning. Tor påpeker at han var heldig som fikk være med på den første kontingent med norske instruktører som kom dit i desember 1981. Her var han instruktør på T-38 frem til midten av 1985.

Etter at han kom hjem igjen til Norge fikk han utsjekk på F-16 før han igjen vendte tilbake til 334 skvadron i Bodø, denne gang som nestkommanderende. Selv om dette var hans gamle skvadron, kjente han seg ikke riktig igjen ettersom de fleste skvadronkameratene hans fra tiden før Shappard hadde forlatt Luftforsvaret til fordel for en sivil flygerjobb. Dette var medvirkende til at han også søkte seg til SAS hvor han begynte å fly senhøsten 1986.

Etter at han begynte i SAS var han med i vernepliktig lønnet korps i en del år. Dette førte til at han var tilbake i Luftforsvaret hvert eneste år gjennom en lengre periode, og tjenestegjorde som liaison-offiser både i Hæren, Sjøforsvaret og for utenlandske avdelinger under de større NATO-øvelsene.

Tor Honningsvåg ble intervjuet av Sondre B. Hvam (konservator nmf og ph.d-stipendiat ansatt i Jærmuseet) 8. juni 2020.  

Her ser vi far og sønn Honningsvåg i en F-16 fra 334 skvadron 7. juli 1986. Tor sitter i forsetet mens Karl-Fredrik sitter i baksetet. Turen gikk fra Kjeller til Bodø. Foto via Tor Honningsvåg