Svein Erik Lie

Offiser i hæren, jagerflyger og GCI-kontrollør på 1950- og 1960-tallet.

Svein Erik Lie ble født 4. januar 1933. Han vokste opp på det lille stedet Losna sør for Fåvang i Gudbrandsdalen. Som yngst i en søskenflokk på syv var man i disse tider nødt for å reise ut av dalen for å skaffe seg en utdannelse og en trygg fremtid. Svein Erik valgte i første omgang en militær utdannelse, men endte opp med å jobbe i den sivile lufttrafikktjenesten mesteparten av sitt yrkesliv.

Han gikk først forsvarets realskole på Fredriksten hvor han tok avsluttende eksamen i juni 1951. Deretter søkte han seg inn på befalsskolen for infanteriet hvor han ble uteksaminert høsten 1952. I plikttjenesten var han befal ved infanteritropp. Etter fullført plikttjeneste fortsatte han i hæren, nå som troppssjef med fenriks grad. Det var i denne perioden han tilfeldigvis så en vervingsplakat fra Luftforsvaret på offisersmessen. To år senere fikk han vingen ved Gimli i Canada høsten 1957.

Svein Erik snakket aldri noe særlig om sine opplevelser fra militærtjenesten og sin flygerkarriere til familien sin. I etterkant av hans bortgang ble sønnen fortalt av en flygerkollega av Svein Erik at han hadde blitt uteksaminert fra Flyskolen som den beste nordmannen og at han var rangert som den 5. beste flygeren på det 40 mann store kullet som fullførte flyskolen samtidig med han. I tjenesteboken kan man lese  at han «Passed well above average. A very competent instrument pilot in all phases. Lie has a keen desire to fly jets». Dette var nok ikke helt riktig siden Svein Erik valgte å avslutte sin flygerkarriere ved første anledning.

Han fortsatte en periode som GCI-kontrollør før han søkte seg over til den sivile lufttrafikktjenesten ved Stavanger kontrollsentral. Han giftet seg med Solveig og de bosatte seg på Røyneberg i Sola kommune. Svein Erik døde av den uhelbredelige muskelsykdommen ALS, 6 uker etter at han pensjonerte seg som 62 åring.

Gjennom hans sønn har vi fått tilgang til en stor fotosamling, loggbøker og annet minnemateriale som dokumenterer Svein Eriks historie. Materialet er innlemmet i museets minnebank for norske militærflygere fra den kalde krigen.