Steinar Berg

Jagerflyger og offiser fra 1960- til 2000-tallet

Steinar Berg ble født  i 1943. Da han var fem år gammel flyttet han til Bodø sammen med familien. Dette kom til å preget hans videre liv og yrkeskarriere. Familien bosatte seg like ved flyplassen tyskerne anla i Bodø under andre verdenskrig. I løpet av de første etterkrigsårene hendte det at flystripen ble benyttet av norske Spitfire. Disse flyene vakte umiddelbart interessen til Steinar som lot seg fascinere av flyene. Flyinteressen ble ikke mindre med utbyggingen av den nye flyplassen i Bodø på midten av 1950-tallet og av at 331 og 334 skvadron etter hvert ble stasjonert i Bodø. Da Steinar ble ferdig på gymnaset var han ikke i tvil om hvor han skulle jobbe, han var fast bestemt på at Luftforsvaret skulle bli hans fremtidige arbeidsplass. Med dette begynte han å studere på Luftforsvarets Samband- og radarskole på Lutvann ved Oslo for å bli radarsikteteknikker.

Etter fullført utdanning fikk han jobb i Bodø i mars 1965.  Her begynte han å jobbe på F-86K. Etter noen måneder ble det F-104G. Etter et par år som radarsikteteknikker søkte han seg til Flyskolen hvor han ble kalt inn til opptaksprøver med påfølgende uttaksflygning. Etter å ha kommet seg gjennom nåløyet ble han sendt videre til Williams Air Force Base hvor han fikk vingen i mars 1969. Påfølgende måned var han på plass på Sola for det obligatoriske oppholdet på 718 skvadron før han skulle postes til 334 skvadron i Bodø for å fly F-5. Etter hjemkomsten bestemte han seg imidlertid umiddelbart for å søke Luftkrigsskolen hvor han startet i juli det samme året.

I 1971 graduerte Steinar fra Luftkrigsskolen på det siste toårige kullet fra skolen. Han ble deretter stasjonert ved 334 skvadron hvor han fløy F-5 frem til skvadronen ble oppsatt med CF-104 høsten 1973. Mellom januar og mai 1976 var han elev på den amerikansk-tyske Fighter Weapons School for F-104 på Luke Air Force Base i Arizona. Etter hjemkomsten ble han engasjert i utprøving og oppdatering av CF’ens våpensystemer.

Våren 1977 forlot han CF’en og 334 skvadron i Bodø og flyttet til California for å bli testflyger for F-16-programmet ved Edwards Air Force Base . Med dette ble Steinar i 1977 den første nordmannen til å få utsjekk på F-16, hele to år før neste nordmann. Dette ble starten på en lang og innholdsrik tid hvor Steinar ble postet til en rekke amerikanske baser alt etter hvilket stadiet F-16-programmet til en hver tid befant seg på.

En milepæl i F-16 prosjektet og Steinars karriere fant sted 7. februar 1979 da han var med på den første overføringen av F-16 til Europa for å teste flytypen i europeiske forhold. Overføringen av de fire flyene til Europa gikk direkte over Atlanterhavet ved hjelp av en rekke luft-til-luft-tankingen. Med dette ble Steinar også den første nordmannen til å fly none-stopp over Atlanterhavet på en tur som varte i 8 timer og 30 minutter. Turen skulle egentlig ende i Bodø, men dårlig vær førte til at de fire flyene måtte omdirigeres til Storbritannia. To dager senere landet de på Bodø 9. februar 1979. Turen over Atlanterhavet og testprogrammet i Bodø blir kanskje en egen artikkel  i løpet av doktorgradsstudiet.

Etter å ha vært med på utprøvingen av F-16 i Norge dro Steinar tilbake til USA og til Hill Air Force Base i Utah hvor han nå deltok i den operative multinasjonale testingen av F-16. Oppdraget her var utvikling av de taktiske manualer. I løpet av tiden i USA fikk han en rekke turer til hjemlandet.  Blant annet for å utføre det ærefulle oppdrag å hente den første norske F-16 i Nederland, hvor de norske flyene ble satt sammen.Den 15 januar 1980 landet han med generalmajor Svein Heglund i baksetet på Rygge flystasjon. Svein Heglund  hadde flydd Spirfire med stor suksess undera andre verdenskrig og var nå sjef LFK som var mottaker av flyene. Oppholdet i USA ble avsluttet høsten 1980 med testingen av Sidewinder missiler fra F-16 over ørkenen i New Mexico.

Høsten 1980 var denne multinasjonale styrken i Norge for å avslutte denne operative testingen og her forlot Steinar denne jobben. Han begynte så ved Luftforsvarets flytaktiske skole som nå var flyttet til operasjons gruppen ved Rygge flystasjon. Hovedoppgavene her var å delta i innføringen av  F-16 som våpensystem i Luftforsvaret. Han var sjef 332 skvadron fra 1983 til 1985. I denne perioden blehan den første norske flygeren som oppnådde 1000 flytimer på F-16. Han var deretter en periode i Operasjonsstaben ved FKN før han ledet jagerflykontoret i LST til 1989. Deretter jobbet han ved NATO Defence College i Roma og var siden stasjonert ved Reaction Force Staff ved SHAPE.

Steinar kom så hjem til en avdelingssjefstilling i Forsvarssjefens Operasjonsstab med ansvar for mottak av forsterkningsstyrker til Norge i krise og krig. Han avsluttet sin karriere som oberst etter fire år som Faculty Adviser ved NATO Defence College i Roma og ble pensjonist fra oktober 2002 og 39 år i uniform.

Steinar Berg ble intervjuet av Sondre B. Hvam (konservator nmf og ph.d-stipendiat ansatt i Jærmuseet) 11. juni 2020.

I 1977 ble Steinar den første nordmannen til å få utsjekk på F-16, hele to år før neste nordmann. Foto via Steinar Berg

En milepæl i F-16 prosjektet og Steinars karriere fant sted 7. februar 1979 da han var med på den første overføringen av F-16 til Europa for å teste flytypen i europeiske forhold.  Dette bildet er tatt under den aktuelle flyturen mens Steinar gjennomfører en av sine mange air-to-air- refueling. Foto via Steinar Berg