Sommeråpent på flymuseet

Frem til og med søndag 18. august har Flyhistorisk Museum Sola åpent fra tirsdag til søndag mellom klokken 12:00 og 16:00.

At man finner et flymuseum ved Stavanger Lufthavn, Sola er ingen tilfeldighet. Da flyplassen åpnet i 1937 var det som landets første sivile landflyplass. Med sine to rullebaner i betong var flyplassen uhyre moderne, selv i internasjonal målestokk. Dette kan eksemplifiseres ved at flyplassen var den nest første i hele Europa som fikk et fast banedekke på rullebanene.

Med sin strategiske posisjon i det sørlige Norge langs den viktige Jærkysten var flyplassen et høyt prioritert angrepsmål under den tyske invasjonen av Norge 9. april 1940. Dette kommer klart til uttrykk i de store ressursene tyskerne la ned i angrepet mot flyplassen under invasjonen, og de store utbyggingene de gjennomførte i området gjennom hele okkupasjonstiden.

2 - KopiDe tyske utbyggingene og utvidelsene av flyplassen gav det norske forsvaret og våre NATO-allierte en militær flystasjon av ypperste klasse på Sola i etterkrigstiden. Første halvdel av 1950-årene var Sola Hovedflystasjon Norges viktigste militære flyplass. Flyplassens militære toppår var 1954/55. Da var omkring 100 militærfly fast stasjonert på Sola. På starten av 1950-tallet var det spesielt en flytype som satte sitt preg på Sola og det norske luftforsvaret, Republic F-84 Thunderjet.

Ingen annen flytype har tjenestegjort i så stort antall i Norge som Republic F-84 Thunderjet. Flytypen var med på å bygge opp Luftforsvaret i første halvdel av 1950-årene. Samtlige 206 fly ble levert som en del av det amerikanske våpenhjelp-programmet.

10. september 1951 fikk 334 skvadron her på Sola æren av å bli Luftforsvarts første Thunderjet-skvadron. Denne dagen ble de seks første F-84 overrakt Luftforsvaret. Selveste general Eisenhower, senere president i USA, stod i spissen for overrekkelsen, en begivenhet bevitnet av over 6000 tilskuere.

1De første seks flyene var av E-modellen. De øvrige 200 var G-modeller. Til sammen ble seks Thunderjet-skvadroner med 25 fly hver satt opp i Norge mellom 1952 og 1954. Tre av disse skvadronene hadde tilhold på Sola da de mottok sine Thunderjets. En operativ skvadron bestod egentlig av 16 fly, men hver skvadron hadde ni fly i reserve for å konstant kunne opprettholde full beredskap.

Dessverre var Thunderjet-perioden preget av en rekke ulykker, mange med dødelig utgang. Under sine ni år i Luftforsvaret fløy flytypen beskjedene 200 000 timer, hvilket er undre 1000 timer per fly. I løpet av denne perioden ble hele 92 fly avskrevet og ikke mindre enn 34 piloter omkom som følge av ulike ulykker.

Formiddagen 21. august 1952 tok fire Thunderjet fra 334 skvadron av fra Sola for et øvingstokt. Klokken 11:10 var ulykken et faktum. I tett formasjon like over gården Steinsland på Sørby, Rennesøy kom Sersjant Bjarne Salte borti halen på flyet til Sersjant Audun Vea. Halen, tipptanker og til slutt den ene vingen falt av flyet til Vea som var oppslukt av flammer. Vea lyktes i å skyte seg ut. Pilotskjermen tok fyr og falt av, men hovedskjermen foldet seg fint ut. Da Vea ikke klarer å fri seg fra stolen landet han sittende i den ca. 1200 meter sør for gården Steinsland. Dette var den første utskytningen fra en jetjager i Skandinavia. Stolen fra den historiske hendelsen står utstilt på Flyhistorisk Museum Sola side om side med museets Thunderjet. Sersjant Bjarne Salte fikk returnert og landet trygt på Sola etter den dramatisk kollisjonen.

Gjennom 1950-tallet ble det ved hjelp av midler fra det amerikanske våpenhjelpprogrammet bygd ut stadig flere militære flystasjoner i Norge. Den militære flyaktiviteten på Sola ble dermed gradvis redusert med opprettelsen av nye jagerflybaser over hele landet. I 1982 ble 718 skvadron nedlagt som den siste operative jagerflyskvadronen med base på Sola.

 

Ønsker du å lære mer om denne interessante og spennende historien er Flyhistorisk Museum Sola plassen å besøke i sommer. I tillegg til å ha alle jetjagere det norske luftforsvaret tidligere har operert stilt ut i sin utstilling finner man også en rekke klassikere fra andre verdenskrig og sivil luftfart fra etterkrigstiden blant museets over 40 utstilte fly!

Frem til og med søndag 18. august har flymuseet åpent fra tirsdag til søndag mellom klokken 12:00 og 16:00.