Siegfried Hernes

Jagerflyger på 1960- og 1970-tallet

Siegfried Hernes ble født i Trondheim i 1943. Som så mange andre flygere, ble Siegfried tidlig bitt av flybasillen. Han var kun 15 år første gang han fløy solo i et seilfly. Det var derfor ingen overraskelse at han søkte seg til Flyskolen da han ble gammel nok. Han kom igjennom nåløyet på Værnes og ble sendt videre til Canada etter et års tid. Etter at han fikk vingen etter et år i Canada, fløy han F-86K Sabre ved 334 skvadron i Bodø. Han ble deretter overført til 331 skvadron som også holdt til på Bodø. Med skvadronbyttet, startet han å fly F-104G Starfighter. I 1971 gikk Siegfried over til sivil luftfart.