Saab 91B-2 Safir

Saab 91 Safir er et treseters elementært trenings- og kommunikasjonsfly utviklet i Sverige på midten av 1940-tallet. Flyet har en lengde på 8 meter, et vingespenn på 10,6 meter og en toppfart på 275km/t. Innledningsvis hadde flyet forholdsvis liten suksess. Fra produksjonsstart i 1945 frem til 1950 ble kun 48 eksemplarer produsert. Flyets største svakhet, bokstavelig talt, var en for svak motor. Dette endret seg imidlertid da fabrikken lanserte en ny utgave i januar 1949.

Med sin sterkere motor ble Saab 91B Safir en stor suksess. Foruten det svenske, tok det norske, finske, asteriske, tunisiske og etiopiske flyvåpenet typen i bruk som sitt viktigeste elementære treningsfly. Flyet ble dessuten benyttet av flere kommersielle flyselskap, deriblant Air France og Lufthansa.

Norsk bruk
På midten av 1950-tallet ble det omsider bestemt at det norske flyvåpenet skulle bytte ut sine gamle Cornell og Harvard treningsfly fra krigens dager. Ettersom de nye skoleflyene skulle skaffes ved norske midler stod man fritt til selv å bestemme flytype. Valget falt på det høyst vellykkede Saab 91B Safir. Med dette ble det bestilt 25 splitter nye fly 20. september 1956. Allerede 29. april året etter var samtlige fly levert Kjeller. Etter mottakskontroll ble flyene tildelt flyskolen på Værnes. I tillegg til flyskolen ble flyene fordelt til Støttevingene på Rygge, Gardermoen, Sola og Ørlandet. Da flytypen ble utfaset fra Luftforsvaret i 1982 hadde flytypen hatt fire totalhavari med til sammen fem omkommende.

Museets fly
Museets fly har byggenummer 91-336 med serienummer 57-336 og ble overlevert Luftforsvaret 4. mars 1957. I løpet av sin fartstid hadde flyet to alvorlige ulykker. Flyet ble reparert etter begge sine uhell og hadde akkumulert 4737 timer og 10 minutter flytid da det ble utfaset forsvaret sommeren 1982. Flyet gikk deretter videre til Sogn Videregående Skoles flytekniske linje i Oslo før det ble overfløt Forsvarets museer i 1996. Veien gikk deretter videre til Flyhistorisk Museum Sola som nå har flyet på langtidsdeponi fra Forsvarets museer.

SafirFotosamlingen til Flyhistorisk Museum Sola, Jærmuseet