Republic RF-84F Thunderflash

Republic RF-84F Thunderflash er et amerikansk taktiskrekognoseringsfly utviklet på starten av 1950-tallet. Flyet som har en lengde på 14,5 meter, et vingespenn på 10,3 meter og en topphastighet på 1093km/t er en rekognoseringsutgave av jagerflyet F-84F Thunderstreak. Dette er igjen en videreutvikling av F-84 Thunderjet. Utover betegnelsen har disse to flyene lite til felles med sine utgangspunkt. Thunderflashen viste raskt sine kvaliteter som lavtflygende taktisk rekognoseringsfly. Flyet ble raskt de fleste NATO-landens viktigeste plattform for taktiskrekognosering fra luften.

Norsk bruk
I april 1956 ankom de første av i alt 31 Republic RF-84F Thunderflash Norge via Frankrike. Flyene ble først transportert fra USA til Frankrike på hangarskip. Deretter fløy de puljevis fra Marseilles til Sola. Samtlige fly tilhørte 717 skvadron. Skvadronen var stasjonert på Sola med sin fulle styrke frem til 1961 da den ble omplassert til Rygge. RF-84F var på denne tiden det mest moderne taktiske rekognoseringsflyet i verden. Grunnet kameraenes store bildeformat og brennvidde gav Thunderflashen utrolig nok langt bedre og skarpere bilder enn sin arvtaker, RF-5A Freedom Fighter.

Museets fly
Museets fly ankom Sola 26. juni 1956 sammen med to andre fly. Flyet var i umalt aluminium ved ankomst. I 1962 fikk det påmalt det grønne kamuflasjemønsteret det står utstilt med i dag. Under landing på Rygge etter en taktisk fotorekognoseringstur i lav høyde den 5. januar 1962 gikk flyet i sikkerhetsnettet ved enden av rullebanen. Årsaken var glatt rullebane og en bremseskjerm som ikke kom ut. Ved 717 skvadrons 15-års jubileum i 1964 var museets fly lederflyet i akrobatteamet opprettet for anledningen. 2. mai 1970 ble flyet tatt ut av tjeneste etter nok et landingsuhell. Under landing tok flyet bakken før rullebanen. Til tross for at det spratt opp igjen og krenget voldsomt fikk piloten kontroll over situasjonen og satte det trygt ned på rullebanen litt lengre frem. Skadene flyet pådro seg under den voldsomme landingen førte imidlertid til at maskinen ble avskrevet som tapt.

Fotosamlingen til Flyhistorisk Museum Sola, Jærmuseet
Fotosamlingen til Flyhistorisk Museum Sola, Jærmuseet