Republic F-84G Thunderjet

Republic F-84 Thunderjet er et amerikansk jagerfly utviklet siste halvdel av 1940-tallet. Jagerflyet har en lengde på 11,6 mter, et vingespenn på 10,9 meter og en topphastighet på 960km/t. Flyet ble introdusert i det amerikanske flyvåpenet fra 1947. Det hadde liten suksess som jagerfly, men viste seg meget verdifullt i rollen som taktisk jagerbomber. Thunderjeten dannet ryggraden i en rekke NATO-luftforsvar utover 1950-tallet.

Norsk bruk
Skal man plukke ut et fly som virkelig satte sitt preg på Sola og det norske luftforsvaret på 1950-tallet er det nettopp Thunderjeten. 10. september 1951 fikk 334 skvadron stasjonert på Sola æren av å bli Luftforsvarts første Thunderjet-skvadron. De seks første flyene ble overlevert Luftforsvaret på Sola under en storslått overrekkelsesseremoni ledet av selveste general Eisenhower. En begivenhet som ble bevitnet av over 6000 tilskuere. Til sammen ble seks skvadroner bestående av 25 fly hver satt opp i Norge mellom 1952 og 1954. Tre av disse skvadronene hadde tilhold på Sola da de mottok sine Thunderjets. Norge mottok 206 fly av typen, hvilket gjør dette til det mest tallrike flyet i Norges historie, halvparten av de norske Thunderjetene hadde base på Sola i 1954.

Museets fly
Museets fly ble overrakt 338. skvadron 4. oktober 1954 og brukt av Luftforsvaret frem til 1957. Skvadronen hadde base på Sola fra februar til oktober 1954, deretter flyttet skvadronen til Ørlandet.. Da museet overtok flyet hadde det stått som portvakt utenfor befalsmessen på Sola Sjø gjennom lengre tid.

Fotosamlingen til Flyhistorisk Museum Sola, Jærmuseet
Fotosamlingen til Flyhistorisk Museum Sola, Jærmuseet