Peter Lynge Nissen

Militærflyger fra 1940 til 1970-tallet

Peter Nissen ble født i Larvik i 1924. Han ble tidlig involvert i det lokale flymiljøet gjennom sin far som var en sentral pådriver for opprettelsen av et flymiljø i Larvik. I 1932 hadde nemlig Peter sin far kommet  hjem fra Canada med flysertifikat. Guttungen lot seg fasciner av miljøet og ble raskt dratt inn i det gjennom sin far. Etter at Peter hadde tatt examen artium i 1943 var han i sitt første semester på Universitetet da studentene ble arrestert. Han kom seg unna, og flyktet i 1944 over til Sverige . Gjennom kontakt med Bernt Balchen kom han inn på den norske seilflyskolen på Orhem, i påvente av det store målet som var å komme videre til Storbritannia for å slutte seg til det norske Luftforsvaret i eksil. Dit kom han i januar 1945 og videre til den nye norske flyskolen på Winkleigh   som på denne tiden hadde tatt over stafettpinnen fra Little Norway. På Winkleigh   ble Peter, i på vente av å komme inn på flyskolen, utdannet som mekanikker. Da de norske Fairchildene ble overført fra England til Norge var Peter med i et av flyene som mekanikker.

Vel hjemme i Norge kom Peter i 1947 inn på det første flyskolekullet etter krigen. Etter å ha fullført utdanningen på Gardermoen med Fairchild og Harvard, ble han postet til 331 skvadron som var oppsatt med Spitfire. Etter mottak av de første Vampie-flyene i 1948 ble skvadronene delt inn i A-ving med Spitfire og en B-ving med Vampire. Peter fikk dermed fly begge disse flytypene i 331 skvadron. I 1949 startet han på det første kullet på Luftkrigsskolen som han ble uteksaminert fra noe før tiden i 1951. Årsaken til dette var at stridighetene i Korea og den spente verdenssituasjonen som gjorde at Forsvaret ønsket alle tilgjengelige flygere tilbake til skvadronene.

Våren 1951 ble Peter og to andre flygere sendt til den amerikanske 526 Fighter Bomber Squadron på Giebelstadt Air Base i Vest-Tyskland for å bli de første norske flygeren til å få utsjekk på F-84 Thunderjet, som Norge etter hvert fikk 206 stykker av gjennom våpenhjelpavtalen. Etter utsjekken på F-84 ble Peter naturlig nok postet til 334 skvadron  på Sola som var utpekt som den første skvadronen til å settes opp med den amerikanske jetjageren. 1. oktober 1951 ble Peter den første norske flygeren til å fly et norsk F-84 Thunderjet i Norge.

Etter å ha avsluttet tiden ved 334 skvadron som skvadronsjef fra slutten av april til 1. novmeber 1954, gikk Peter på stabsskolen, var deretter en periode på Ørland, før han ble studieleder på stabsskolen. Deretter gikk veien videre til 718 skvadron som skvadronssjef fra 1959 til 1961. Derifra fikk han beordring som sjef for 335 skvadron, og et nytt  miljø, ettersom han aldri tidligere hadde jobbet med transportfly.

Hans neste jobb var operasjonsgruppesjef på Gardermoen, der han også ledet 332 skvadrons, Joker team etter skvadronens overgang til F-86K. Deretter fikk han en periode i Kongo som  kontingentsjef for de norske styrkene som deltok i Kongokrisen i 1963. Etter det ble han beordret til operasjonsgruppesjef på Bardufoss. Etter en periode her vente han sørover igjen for å ta fatt på jobben som Flytryggingsinspektør. I 1968 gikk veien atter en gang til Nord-Norge og Bardufoss hvor han var stasjonssjef frem til han i 1973 ble norsk flyattasjé i Washington D.C. Her jobbet han frem til han gikk over til den sivile luftfarten i 1975. Da han la sin militære karriere på hylla var han blitt oberstløytnant.

Også innenfor den sivile luftfarten fikk Peter Nissen en meget innholdsrik karriere. Da han forlot forsvaret i 1975 var det for å gå over i sjefsjobben i det nylig etablerte selskapet Offshore Helicopters. I løpet av sine fem år som stasjonssjef på Bardufoss hadde han tross alt fått over 1000 timer i UH-1B ettersom 339 skvadron holdt til på flystasjonen med sine helikoptre.

I 1977 ble han administrerende direktør i Fred. Olsens Flyselskap og i 1982 ble han administrerende direktør i Widerøe. Denne stillingen hadde han til 1988. I denne perioden var han også president i Norsk Aeroklubb og styremedlem og etter hvert styreleder i Røde Kors Automatene. Da Peter gikk av med pensjon fra luftfartens tjeneste i 1988, overtok han jobben som daglig leder i Røde Kors Automatene. En jobb han hadde frem til 1994.

Peter Nissen ble intervjuet av Sondre B. Hvam (konservator nmf og ph.d-student ansatt i Jærmuseet) 8. juni 2020.