Jagerflyger og flyger av maritimt patruljefly på 1960- og 1970-tallet

Per Gram ble født i Oslo i 1945 og kom inn på Flyskolen på Vernes i 1965. Etter å ha fullført utdanningen, ble Per flyger på 338 skvadron på Ørland. Etter et års tid på Ørland ble han styrmann på det helt nye P-3B Orion. Orion var et maritimt anti-ubåt- og patruljefly Norge mottok på slutten av 1960-tallet. Etter tre år som styrmann, steg han i gradene og ble skipper. Etter å ha fløyet Orion for 333 skvadron fra Andøya fra 1969 til 1975, fikk han seg jobb som flyger i Helikopter Service på Sola.