Olav Frithjof Aamoth

Jagerflyger og general fra 1950- til 1990-tallet

Generalmajor (p) Olav Aamoth ble født i oktober 1934. I løpet av andre verdenskrig måtte han og familien flykte til Sverige da de havnet i tyskernes søkelys. Det var under oppholdet i Sverige Olav for første gang fikk øynene opp for fly og flygning. Deretter grep interessen om seg. Han startet med modellflygning og etter hvert var hans eneste ønske å få fly disse fantastiske flyene. Da han ble gammel nok, var han rask med å melde seg inn i Norsk Aero Klubb og da han søkte seg til Flyskolen etter bestått artium hadde han allerede seilflygersertifikat i lomma.

Sommeren 1953 møtte Olav til opptaksprøver på Fornebu før veien gikk videre til Jarlsberg for uttaksflygning etterfulgt av oppstart på flyskolen i Canada den samme høsten. Her gjennomførte han den elementære treningen på No 3 FTS Claresholm og den avanserte treningen på No 2 AFS Portage la Prairie. Utdanningen i Canada ble avsluttet  på  No 1 PWS Mac Donald hvor flygerne som nå hadde fått vingen gjennomførte skyte- og våpentrening. Etter halvannet år i Canada vendte han hjem i desember 1954.

Etter å ha vært innom 330 skvadron på Gardermoen for det obligatoriske overføringskurset til F-84G Thunderjet, ble han stasjonert ved 331 skvadron på Sola. Noen måneder senere ble 331 skvadron forflyttet til Bodø. Olav ble med nordover og fløy F-84G Thunderjet frem til han startet på Luftkrigsskolen høsten 1955. Etter uteksamineringen fra Luftkrigsskolen i 1957 gikk veien tilbake til Bodø og nå til 334 skvadron. Påfølgende år erstattet 334 skvadron sine F-84G med F-86F Sabre og i 1960 konverterte skvadronen til nytt fly og ny rolle. Konverteringen til F-86K foregikk på Gardermoen og i august 1960 returnerte skvadronen til Bodø og gikk rett på beredskap i rollen som Allværsjager, AWX.

I 1960 vendte Olav tilbake til Luftkrigsskolen som var i ferd med å etablere seg i Trondheim. Her var Olav instruktør frem til han i 1963 vendte tilbake til 334 skvadron som nestkommanderende.

Etter noen svært aktive år ved 334 skvadron begynte han på stabsskole i England hvor han gikk fra 1965 til 1966. Vel hjemme i Norge ble Olav igjen postet til Bodø hvor han etter en periode ved Luftkommando Nord-Norge fikk jobben som sjef for 331 skvadron våren 1967 og fikk drømmejobben som var å fly F-104 Starfighter. Deretter fulgte noen hektiske måneder i det skvadronen skulle på beredskap i sin nye rolle som rendyrket avskjæringsskvadron allerede fra 1. november det samme året.

Olav forble skvadronssjef for 331 skvadron frem til han høsten 1970 ble beordret til Luftforsvarsstaben i Oslo hvor han skulle jobbe ved Forsvarets Forskingsinstitutt i forbindelse med den legendariske kampflyanalysen som førte til anskaffelsen av F-16..

Etter at kampflystudien av 1974, som var del av Forsvarsstudien 74, ble fremlagt, gikk han tilbake til staben for å fortsette arbeidet med innføringen av F-16 i Luftforsvaret. Foruten to år som gruppesjef i Bodø, fortsatte Olav arbeidet med F-16 i staben frem til han ble stasjonssjef i Bodø i 1979. Denne jobben hadde han i fire år. Deretter ble han stabssjef i Forsvarskommando Nord-Norge, før han etter et år i denne jobben ble Luftkommandør i Nord-Norge. Deretter ble han utnevnt til Generalinspektør for Luftforsvaret i 1985. Etter seks år som Luftforsvarets øverste leder, ble han sommeren 1991 utnevnt til ny forsvars- og luftattache i Washington D.C. Olav stod i denne jobben frem til han avsluttet sin aktive yrkeskarriere i Forsvaret i 1994. Fly basillen levde videre hos Olav og han fortsatte i mange år i Norsk Aero Klubb som President, Generalsekretær og hele tiden aktiv i cockpit.

Olav Aamoth ble intervjuet av Sondre B. Hvam (konservator nmf og ph.d-stipendiat ansatt i Jærmuseet) 3. mars 2020.