Northrop F-5A Freedom Fighter

Northrop F-5 Freedom Fighter er et amerikansk jagerfly utviklet på slutten av 1950-tallet. Flyet er 14,3 meter langt, har et vingespenn på 7,7 meter og en toppfart på 1490km/t. Jagerflyet ble bygd med utgangspunkt i det avanserte treningsflyet T-38 Talon. Under utviklingsarbeidet med treningsflyet viste det seg at flyet hadde potensial til å bli mye mer enn tiltenkt. Med dette ble en jagervariant utviklet. F-5 Freedom Fighter ble utviklet med tanke på de mindre NATO-lands flyvåpen. Flyet skulle være robust, rimelig i innkjøp og drift, enkelt og dermed mulig å operere fra forholdsvis elementære forhold.

Norsk bruk
Norge mottok sine første 11 av i alt 116 F-5’ere 26. februar 1966. Disse flyene ble fløyet for egen maskin fra USA til Sola Hovedflystasjon via Grønland og Island. Den offisielle overtakelsen skjedde likevel på Rygge 22. mars. Da Norge fikk sine første F-5’ere fikk vi et fly som i stor grad var skreddersydd norske forhold. Dette ettersom vi var blant de første til å vise interesse for flytypen. Med dette ble vi første brukeren utenfor USA til å operere flytypen. I Det norske luftforsvaret erstattet F-5’eren ikke mindre enn fire ulike flytyper; F-86F, F-86K, RF-84F og T-33. Luftforsvaret benyttet typen i 41 år, frem til 2007.

Museets fly
Museets fly ble overlevert Luftforsvaret, som del av den amerikanske våpenhjelpen, i USA 11. juli 1967. 23. august ankom flyet norsk jord. Flyet ble først brukt av 332 skvadron for siden å bli overtatt av 338 skvadron for så å bli overdratt 336 skvadron da den siste gjennværende skvadron oppsatt med F-5A/B. 19. august 1992 ble flyet tatt ut av operativ tjeneste. Det hadde da 4859 timers flytid bak seg. Flyet ble så utdeponert til FMS hvor det ble malt opp i 718 skvadronens fargekoder.

Fotosamlingen til Flyhistorisk Museum Sola, Jærmuseet
Fotosamlingen til Flyhistorisk Museum Sola, Jærmuseet