North American F-86K Sabre

North American F-86D/K Sabre er en amerikansk natt-/allværsjager videreutviklet med utgangspunkt i dagjageren F-86 Sabre. Selv om disse flyene fremstår forholdvis like er kun 25% av delene på F-86D/K gjenbruk fra dagjagervarianten. Allværsjageren har en lengde på 11,9 meter, et vingespenn på 12,5 meter og en topphastighet på 1113km/t. F-86D/K skiller seg visuelt fra de øvrige Sabre varianter gjennom en større flykropp og ved en radarkuppel like over luftinntaket. Takket være sin radar kunne flyet i teorien fly i all slags vær, samt om natten. F-86D var forbeholdt amerikanske styrker, mens F-86K ble produsert for eksport til NATO-landene.

Norsk bruk
I 1955 mottok Norge sine første North American F-86K Sabre gjennom den amerikanske våpenhjelpen. Dette var et meget avansert fly som amerikanerne først ikke ønsket å distribuere til sine allierte. Den kalde krig gjorde det imidlertid nødvendig med en avansert allværs-/nattjager også for vesteuropeerne. Med dette mottok Norge i alt 64 fly av typen. Mens F-86F hovedsakelig ble brukt i rollen som jagerbomber ble K’en utelukkende brukt i jagerrollen. Flyet var den første allværsjageren i norsk tjeneste. Uavhengig av værforhold og tid skulle flyet ved hjelp av egen radar avskjære og nedkjempe motstanderens luftstyrker. Flyet var også det første jagerfly i norsk tjeneste med etterbrenner. De norske flyene var i tjeneste frem til juli 1967.

Museets fly
Museets fly ankom Gardermoen flystasjon som del av hovedleveransen 22. november 1955. Ved overleveringen til 337 skvadron hadde flyet kun 15:45 flytimer bak seg. Flyet ble tatt ut av operativ tjeneste allerede 21. august 1956 grunnet en tidligere buklanding. Flyet hadde kun 64:15 flytimer bak seg. Det ble så overført LTS Kjevik som undervisningsmateriell. Flyet ble værende på Kjevik frem til det i 1977 ble satt på sokkel ved Lista Flystasjon. 18. mai 1985 ble flyet fjernet fra sin sokkel og fraktet til Flyhistorisk Museum Sola, som hadde fått disposisjonsrett på flyet.

Fotosamlingen til Flyhistorisk Museum Sola, Jærmuseet
Fotosamlingen til Flyhistorisk Museum Sola, Jærmuseet