Mulighetsstudie Sømmevågen

Alexandria Algard Architects har utført et mulighetsstudie på oppdrag fra Jærmuseet og Sola kommune. Studiet har som formål å undersøke og belyse mulige fremtidspotensialer i å samlokalisere flere museer i Sømmevågen i Sola kommune. Hva kan Sømmevågen være i fremtiden, hvordan og for hvem?

Konseptet er at de tre museene som ønskes på området, smelter sammen til en historisk fortelling. Det nye museet blir paviljonger i en park – en museumspark som er en ny type museum. Museet er ikke lenger en bygning, men et økosystem av aktiviteter og tilbud – en verden man kan gå på oppdagelse i.

Tursti Hafrsfjord krysser området og kombinert med et sekundært stisystem danner dette ‘ryggraden’ i dette nye rekreasjonsområdet. Stisystemet gjør området tilgjengelig og kobler sammen museene og funksjonene i parken. Det blir en form for windowshoppingmuseum hvor deler av utstillingene alltid er tilgjengelige og kan oppleves langs turstier og gjennom vinduer, også når museet er stengt.

Sømmevågen blir et sted hvor historien og stedet oppleves sammen og forsterker hverandre. Et sted hvor man kan oppleve historien mens man går tur. Et sted hvor naturen og fortellingen om vår egen historie smelter sammen. Museusmparken vil ha et eget hotell, Sola Sjø Boutique Hotell, som skal oppleves radikalt annerledes enn de andre hotellene i området – med stor fokus på opplevelser, kultur og natur.

I tillegg til gjenbruk og om – programmering av eksisterende bygningsmasse foreslås det to nye bygninger, et Sagasenter og et Hovedmuseum.

På Sagasenteret, med utsikt over Hafrsfjord hvor slaget stod i år 872, kan man se utstillinger fra tidsperioden og lære om vikingenes liv og historie. Sagasenteret fremstår som en paviljong i parken, med en konstant relasjon mellom ute og inne – utstillinger oppleves i sammenheng med omgivelsene.

Hovedmuseet bygges inn i terrenget skaper en relasjon mellom høydenivået hvor inngangen til parken er og rullebanens nivå. I tillegg skapes et stort rom inne i fjellet, hvor store objekter kan utstilles. Museet blir som en skjult skatt i museumsparken og fra innsiden oppleves dramatiske lysinnfall og siktlinjer ut til rullebanen, til himmelen og til skogen på baksiden.

Det er avgjørende for museumsparkens suksess at den kan tiltrekke alt fra lokale til internasjonale gjester, derfor bør deler av utstillingene være temporære og endres regelmessig. Stor bredde av aktiviteter fra det unike til det dagligdagse er viktig for å maksimere aktivitet. Bredden av aktiviteter og tilbud vil bidra til å tiltrekke brukere i alle aldre.

Museumsparken kan utvikles i etapper, og konseptet vil fungere godt i utviklingsperioden. ”Museet som paviljonger i én park”-konseptet gir også en god utviklingsfleksibilitet, da man i fremtiden kan legge til flere museer, flere bygninger, og dette vil kun styrke parken.

Håpet er at Nye Sømmevågen Museumspark kan være et tilskudd til både lokale og tilreisende, et sted man kan jogge en tirsdagskveld, et sted å holde bryllup, et sted å ta med skoleklasser for å lære om vår egen regions historie, et sted å lære om forsvarshistorie gjennom 1000 år, et sted man kan møtes, et sted å lære og en park full av overraskelser og eventyr.