Michael Richard de Courcy Boxill

Jagerflyger og helikopterflyger på 1950-tallet

Michael ble født i England i 1936, men flyttet til Norge sammen med familien sin i 1947. I 1954 startet han på Flyskolen på Værnes. Etter et snaut år på Værnes, gikk veien videre til Canada hvor han fikk vingen sin et år senere. Etter hjemkomsten som ferdigutdannet jagerflyger ble han stasjonert i 331 skvadron på Bodø. Her fløy han først F-84G Thunderjet før han og skvadronen konverterte til F-86F Sabre. Michael avsluttet sin karriere i Luftforsvaret som helikopterflyger. Et yrke han fortsatte med i det sivile liv som helikopterflyger i Helikopter Service frem til han pensjonerte seg.

Michael Boxill er en av de elleve flygerne som stilte opp i forbindelse med museets hjemmeeksamensprosjekt for lærerstudentene fra Universitetet i Stavanger høsten 2019. I etterkant av eksamensprosjekt ble Michael intervjuet av Else Tungland (forfatter og frilansforsker), Anne Katrine Branderud (mastergradsstudent i historie og historiedidaktikk ved Universitet i Stavanger) og Sondre B. Hvam (konservator nmf og ph.d-student ansatt i Jærmuseet) 13. november 2019.