Lockheed T-33A

Lockheed T-33A T-bird er et avansert treningsfly utviklet i USA på slutten av 1940-tallet. Flyet har en lengde på 11,5 meter, et vingespenn på 13,1 meter og en toppfart på 933km/t. Treningsflyet var en direkte videreutvikling av P/F-80 Shooting Star, US Army Air Forces første operative jetjager. T-33 var verdens første jetreningsfly og ble en stor suksess. Med tilsvarende ytelser som jagervarianten ble det avanserte treningsflyet raskt godt likt. Det ble tatt i bruk som avansert treningsfly i over 30 nasjoner og tjenestegjorde operativt i over 50 år.

Norsk bruk
27. april 1953 landet Norges første T-33 på Sola. Flyene var kommet med båt til Kastrup 8. april. Her ble de montert før de fløy for egen maskin til sin hjembase på Sola. I alt mottok Norge 22 fly av typen, samtlige som del av den amerikanske våpenhjelpen. Alle de norske maskinene ble stasjonert ved 718 skvadron her på Sola. Helt frem til utfasingen av flytypen i 1968 var samtlige norske T-birds stasjonert ved 718 skvadron på Sola. Skvadronens hovedoppgave var videreutdanning av ferske jagerpiloter fra flyskoler i USA og Canada. Flytypen ble også benyttet til tauing av slepemål og kurerflygning. Typens arvtaker var F-5 Freedom Fighter.

Museets fly
Museets fly ble kjøpt av det amerikanske flyvåpen alt i november 1950, men var ikke klart til levering før 16. juni 1952. Etter 4040:55 flytimer ble det solgt til Det Kongelige Danske Flyvåben. Datoen for eierbytte er ukjent. Ved 8707:25 flytimer ble det 1. november 1976 pensjonert fra dansk tjeneste. 22. januar 1981 ankom flyet Sola med en av forsvarets C-130 Hercules. Her ble det restaurert av mekanikere og teknikere fra 718 skvadron til å fremstå som en av deres tidligere T-birds.

Fotosamlingen til Flyhistorisk Museum Sola, Jærmuseet
Fotosamlingen til Flyhistorisk Museum Sola, Jærmuseet