Leif Hedland

Jagerflyger på 1970- og 1980-tallet

Leif Hedland ble født i 1956 og vokste opp på Sola. Hans flygerutdannelse begynte på Værnes i november 1975. Deretter gikk veien videre til flyskolen ved Vance Air Force Base, Enid i USA. Her ble han utdannet som jagerflyger mellom 1976 og 1977.  Innledningsvis ble det lille tomotorsjetflyet Cessna T-37 Tweet benyttet. Deretter gikk veien videre til avansert jettrening med Northrop T-38 Talon. Etter hjemkomst til Norge som ferdig utdannet jagerflyger ble Leif stasjonert ved 336 skvadron som var oppsatt med F-5 Freedom fighter på Rygge. Han ble senere forflyttet til 718 skvadron som opererte den samme flytypen fra Sola. Her ble han til han i 1983 la den militære karrieren på hylla til fordel for flygerjobb i SAS.

Leif Hedland er en av de mange flygerne som stilte seg tilgjengelig i forbindelse med museets hjemmeeksamensprosjekt for lærerstudentene fra Universitetet i Stavanger høsten 2019. Han fikk dessverre ikke mulighet til å delta på eksamensgjennomføringen, men ble intervjuet av Else Tungland (forfatter og frilansforsker) og Anne Katrine Branderud (mastergradsstudent i historie og historiedidaktikk ved Universitet i Stavanger) 2. september 2019.