Knut Lande

Jagerflyger og testflyger fra 1960-tallet til 1980-tallet

Knut ble født i 1939 og begynte i Luftforsvaret i 1957 som 17 åring. Han utdannet seg som flytekniker og maskiningeniør før han startet på Luftforsvarets Flyskole som 24 åring. Etter å ha fullført Flyskolen i Norge og Canada, fløy han RF-84F Thunderflash etterfulgt av RF-5A Freedom Fighter ved 717 skvadron på Rygge fra 1966 til 1970. Etter videreutdanning i flyteknikk i England i 1972, ble Knut sendt til USAF Test Pilot School ved Edwards Air Force Base som ligger i ørkenen i California for å utdannes som Experimental Test Pilot.  Etter fullført testflygerutdanning i 1973, ble Knut ansatt som testflyger ved Luftforsvarets Forsyningskommando på Kjeller frem til han i 1981 gikk over til Helikopter Service hvor han avsluttet sin flygerkarriere som teknisk sjefsflyger.

Knut Lande var en av de elleve flygerne som stilte opp i forbindelse med museets hjemmeeksamensprosjekt for lærerstudentene fra Universitetet i Stavanger høsten 2019. I etterkant av eksamensprosjekt ble Knut intervjuet av Marie Smith-Solbakken (professor i historie ved Universitetet i Stavanger), Else Tungland (forfatter og frilansforsker) og Anne Katrine Branderud (mastergradsstudent i historie og historiedidaktikk ved Universitet i Stavanger) 27. august 2019