Kjell Nordby

Jagerflyger og general fra 1960- til 2000-tallet

Generalmajor (p) Kjell Nordby ble født i Fredrikstad 1. februar 1946. Etter å ha fullført realskolen i Fredrikstad begynte Kjell på Gymnaset. Da det gikk opp for han at dette ville føre til to eller tre nye år på skolebenken, hoppet han av Gymnaset til fordel for Flyskolen hvor han begynte uken han fylte 18 år.  Kjell minnes tilbake til at han ikke hadde noen andre tanker i hodet enn å bli flyger. Etter å ha startet på Flyskolen i 1964 og befalsutdanning på Værens, gikk veien videre til Canada og språkskole ved Centralia i Ontario. Deretter stod reiste han til Moose Jaw hvor flygingen startet. Her var Kjell blant de første flyskoleelevene som fikk utdanning på den helt nye treningsjeten Canadair CT-114 Tutor, som akkurat hadde erstattet de propelldrevne Harvardene fra krigens dager. 18. februar 1965 ble Kjell den første eleven «i verden» til å fly solo. Dette syns han var artig ettersom han var den yngste eleven i klassen.Etter å ha fullført den elementære delen av flygerutdannelsen på Tutor, tok han  til på den  avanserte delen av flygerutdanningen som ble gjennomført på canadiskproduserte T-33.

Etter å ha kommet seg velberget gjennom flyskolen i Canada, vendte Kjell hjem til Norge hvor han gjennomførte overføringskurset på T-33 på 718 skvadron på Sola før han ble beordret til 338 skvadron på Ørland. Her rakk han å fly omkring 60 flytimer på de utrangerte F-86F Sabre-jagerne før han begynte å fly F-5. Kjell ble værende på Ørland i syv år frem til han i 1974 ble  overført til 336 skvadron på Rygge som vingsjef. På Rygge var han også innom oppvisningsteamet Flying Jokers for en periode.

I 1979 ble han nestkommanderende i 336 skvadron. Påfølgende år ble han overført til 332 skvadron hvor han deltok på det første kullet som ble sjekket ut på F-16 i Norge. I 1981 ble Kjell  nestkommanderende på 332 skvadron. Kjell ble værende på 332 skvadron frem til utgangen av 1982. Han ble da overført til Pengiun-prosjektet hvor han var Luftforsvarets operative prosjektoffiser frem til 1989.  I 1986 gjennomførte han Luftforsvarets stabskole I i Oslo. Da han kom tilbake til Rygge etter fullført skolegang fikk han også rollen som operasjonsoffiser. Kjell var operasjonsoffiser på Rygge  frem til han i 1989 tok over skvadronssjefjobben på 336 skvadron som fremdeles fløy F-5. Et høydepunkt fra den tiden var at han fikk æren av å fly Prinsesse Märta Louise som hadde fått en flytur i gave fra Luftforsvaret i forbindelse sin 18-årsdag.  Fra 1990 til 1993 fungerte Kjell som nestkommanderende ved Luftforsvarets Flytaktiske skole. I løpet av denne perioden gjennomførte han Luftforsvarets stabsskole II.

I 1993 ble han assisterende Lufttjenesteinspektør. Denne jobben satte en sluttstrek for hans operative flygerkarriere. På dette tidspunktet hadde Kjell flydd operativt i nesten 30 år og loggført over 4700 flytimer, primært på F-5 og F-16. Med slutten av den operative flygerkarrieren, begynte Kjell å avansere relativt raskt oppover i gradssystemet. I løpet av de ti årene mellom 1993 og 2003 avanserte han fra major til generalmajor. I løpet av sine tre år som assisterende Lufttjenesteinspektør fullførte han Forsvarets Høyskoles hovedkurs. Han ble deretter sjef på Andøya flystasjon sommeren 1996. Etter to og et halvt år på Andøya overtok han sjefsjobben ved Bodø Hovedflystasjon 1. januar 1999. Denne jobben beholdt han  frem til han ble utnevnt til Lufttjenesteinspektør og beordret til Rygge hovedflystasjon 2. januar 2002. Et halvt år senere ble han utnevnt til den første Luftoperative inspektøren med ansvar for både lufttjeneste og luftkontroll. Etter halvannet år i denne jobben ble han beordret til tjeneste som Deputy Commander CAOC 9 High Wycombe i England. Denne stillingen hadde Kjell frem til han avsluttet sin militærkarriere etter 42 år i Forsvaret da han ble 60 år i 2006 som generalmajor.   

Kjell Nordby ble intervjuet av Sondre B. Hvam (konservator nmf og ph.d-stipendiat ansatt i Jærmuseet) 12. juni 2020.