Jan Oddvar Gunnerud

Jagerflyger og offiser fra 1960-tallet til 2000-tallet

Oberstløytnant (p) Jan Oddvar Gunnerud ble født 9. april 1945 i Drammen. I motsetning til veldig mange av søkerne til Flyskolen, hadde Jan Odvar aldri hatt noen guttedrøm om flygeryrket. Da han var ferdig med gymnaset startet han å studere på universitetet. Ettersom han syntes studiene var kjedelige, sluttet han på universitetet etter et halvt års tid og dro til sjøs. Da han kom hjem igjen et halvt år senere fikk han seg sommerjobb på et sagbruk. Det var mens han hadde denne jobben faren hans ringte og spurte om han hadde tenkt over hva han ønsket å gjøre med livet sitt. Ettersom Jan Oddvar ikke umiddelbart hadde et godt svar å komme med, forslo faren at han skulle søke Flyskolen. Han hadde nemlig lest annonsen «Bli flyger». Med dette endte Jan Oddvar tilfeldigvis opp på opptaksprøvene til Flyskolen høsten 1965. Etter å ha kommet seg gjennom det ene nåløyet etter det andre, ble han sendt til USA og Moody Air Force Base i Georgia. Før han kom så langt, måtte han først gjennom den tre måneder lange språkskolen på Lackland Air Force Base utenfor San Antonio.  Etter å ha fløyet rundt 250 timer på Cessna 172, Cessna T-37 Tweet og Northrop T-38 Talon, fikk han vingen i mai 1967.

Etter hjemkomsten til Norge måtte han gjennom det normale programmet med T-33 på 718 skvadron på Sola. Deretter startet Jan Oddvar på Luftkrigsskolen høsten 1967. Selv om man egentlig skulle ha fløyet minst et års tid som operativ militærflyger flør man kunne søke på Luftkrigsskolen, ble det gjort unntak dette året ettersom det var akutt behov for krigsskoleutdannede flygere.  Mellom første og andre skoleår, hadde han sommertjeneste på 719 skvadron i Bodø hvor han fløy Twin Otter og litt UH-1B.

Etter uteksamineringen fra Luftkrigskolen i 1969, ble Jan Oddvar beordret til Bodø og 334 skvadron for å fly F-5. I forkant av skvadronens konvertering til CF-104 i 1973, var han blant de tre heldige som ble tatt ut til å få overføring og utsjekk på flytypen ved Cold Lake i Canada, i forkant av at flyene skulle ankomme 334 skvadron. Etter tre måneder i Canada og omkring 30 timers flytid på typen, kom de hjem igjen til Norge som såkalt «erfarne» CF-104 flygere med instruktørstatus.  

Etter nesten ti år på 334 skvadron begynte Jan Oddvar på stabsskolen i 1978. Etter å ha fullført stabsskolen ble han beordret 718 skvadron på Sola som nestkommanderende og sjef for skoleavdelingen, som var en av skvadronens tre avdelinger. Deretter tok det ikke lang tid før han ble skvadronssjef på 718 skvadron. Han hadde denne jobben frem til han fikk kontorjobb på Forsvarets Forskingsinstitutt (FFI) i 1981. Etter et par år ved FFI ble han beordret til Luftkrigsskolen som nestkommanderende. Etter ett år på Luftkrigsskolen ble han beordret som operasjonsgruppesjef på Ørland hvor han fikk være med på overgangen fra F-5 til F-16.

To år senere ble det slutt på den operative flygerkarrieren med beordring til Luftforsvarsstaben, hvor en av oppgavene var å koordinere operativ utprøving av sjømålsmissilet Penguin Mk 3 på F-16.  Etter en periode i staben gikk Jan Oddvar i 1988 NATO Defence College i Roma. Deretter var han hovedlærer på Luftforsvarets stabsskole et par år frem til han tjenestegjorde som Norges eldste offiser på Sheppard Air Force Base i Texas fra 1991 til 1994. Etter hjemkomsten til Norge jobbet han halvannet år med forsvarsstudier i operasjonsstaben ved Forsvarets overkommando på Huseby.  Jan Oddvar avsluttet sin militærkarriere som Luftforsvarets hovedlærer på Forvarets Høyskole i 2002. Siden da har han bare fløyet på havets overfalte ved hjelp av seilbåt.

Jan Oddvar Gunnerud ble intervjuet av Sondre B. Hvam (konservator nmf og ph.d-stipendiat ansatt i Jærmuseet) 11. juni 2020.