Hol’s der Teufel, «Mehank II»

Hol’s der Teufel er et tysk glidefly konstruert i 1923 av den legendariske flykonstruktøren Alexander Lippisch. Glideflyet som hadde en lengde på 6,5 meter og et vingespenn på 12,6 meter ble skutt ut i luften ved en strikkatapult. Dette skjedde normalt fra en bratt skråning eller en bakketopp. Grunnet sin lette vekt var det normalt at flyet ble båret opp til sin utskytningsposisjon. En slik utskyting ga normalt en flytid på to til tre minutter.

Norsk bruk
Hol’s der Teufels representerer den spede begynnelsen for glideflyvning i Norge. Flyets norske historie startet i 1934 da Aal Flyklubb bygde et fly av typen, under navnet «Mehank» under ledelse av Lars Bergo. «Mehank» er et dialektuttrykk for mygg. De første årene ble flyet flittig brukt, men etter lengre tid i lagring ble det brent opp i 1953.

Museets fly
Ved byggingen av «Mehank» ble bygd et ekstra sett med vingeribber som reserve. Disse, samt andre deler, ble overlatt til tre flyinteresserte menn i Nore i Numedal. De begynte på sitt byggeprosjekt i 1939. Prosjektet stoppet fort opp grunnet andre verdenskrig.

I 1953 overtok Ole Ivar Bergseidjordet flydelene. Fra tidligere formann i Aal Flyklubb fikk han både tiltrengte metallbeslag og tegninger. Nye byggeforskrifter satte imidlertid en stopper for prosjektet. I 2005 donerte Bergeidjordet flydelene til Flyhistorisk Museum Sola. Flyet ble så bygd opp og malt slik den opprinnelige «Mehank» så ut på 1930-tallet.